สร้างสูตรคำนวณหวยไทย

สูตรชุดที่ 1

+ - * ÷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ตรวจเช็ค หวยเด่น
ผลลัพธ์ จับคู่ตัวเลข
ตรวจเลขตัวตรง (* ถ้าเปิดจะเป็นการเช็คเลข ตรงตัว ต้องตรงกันทุกตัวถึงจะขึ้นสถานะถูก)