ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567

ใบตรวจรางวัล

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

XXXXXX

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

xxx

xxx

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

xxx

xxx

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

XX

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

XXXXXX

XXXXXX

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567