สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

วิธีคำนวน สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

รางวัลที่ 1 หลักพัน + ท้าย 2 ตัว หลักสิบ + 3 ตัวหน้า รอบ 1 หลักหน่วย + 3 ตัวหน้า รอบ 1 หลักหน่วย + 3 ตัวหน้า รอบ 2 หลักสิบ + 3 ตัวท้าย รอบ 1 หลักหน่วย + 3 ตัวท้าย รอบ 2 หลักสิบ + 3 ตัวท้าย รอบ 2 หลักสิบ + 3
ผลลัพธ์ = เลขหลักหน่วยของผลรวมสูตร + 0 + 1 + 1 + 2
ตัวอย่าง
งวด 1 ก.ค. 67
รางวัลที่ 1รางวัลเลขหน้า 3 ตัวรางวัลเลขท้าย 3 ตัวรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
434503 839| 975 778 | 647 89
(4+8+9+9+7+8+4+4+3) = 56
ผลลัพธ์ = 6 (+ 0 + 1 + 1 + 2 ) ( * ผลลัพธ์ตัวเลข เพิ่มขึ้นตามลำดับ )
ตัวเลขที่ได้ = 6,7,8,0

แผนภูมิวงกลมแสดงเปอร์เซ็นการเข้าสูตร

กราฟแสดงเปอร์เซ็นการเข้าของสูตร สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว 100 งวดล่าสุด

เข้าสูตรต่อเนื่อง 10 งวด

ผลการการคำนวน

งวดเลขเด่น เลข 3 ตัวบนเลข 2 ตัวบนเลข 2 ตัวล่าง
งวดถัดไป 8,9,0,2 xxxxxxx
16 ก.ค. 67 6,7,8,0
3363621
1 ก.ค. 67 2,3,4,6
5030389
16 มิ.ย. 67 8,9,0,2
5040431
1 มิ.ย. 67 9,0,1,3
5939342
16 พ.ค. 67 7,8,9,1
6909060
2 พ.ค. 67 7,8,9,1
1161617
16 เม.ย. 67 6,7,8,0
5989879
1 เม.ย. 67 7,8,9,1
4818190
16 มี.ค. 67 5,6,7,9
6262678
1 มี.ค. 67 4,5,6,8
6030379
16 ก.พ. 67 0,1,2,4
3959543
1 ก.พ. 67 7,8,9,1
0636309
17 ม.ค. 67 2,3,4,6
9797961
30 ธ.ค. 66 4,5,6,8
5444489
16 ธ.ค. 66 6,7,8,0
7575785
1 ธ.ค. 66 9,0,1,3
0979791
16 พ.ย. 66 8,9,0,2
9909014
1 พ.ย. 66 4,5,6,8
9515163
16 ต.ค. 66 6,7,8,0
4464644
1 ต.ค. 66 2,3,4,6
2020266
16 ก.ย. 66 8,9,0,2
8121246
1 ก.ย. 66 0,1,2,4
4787891
16 ส.ค. 66 7,8,9,1
7828267
31 ก.ค. 66 0,1,2,4
4535311
16 ก.ค. 66 3,4,5,7
5303062
1 ก.ค. 66 6,7,8,0
6050516
16 มิ.ย. 66 7,8,9,1
8727230
1 มิ.ย. 66 8,9,0,2
2727209
16 พ.ค. 66 5,6,7,9
9030399
2 พ.ค. 66 8,9,0,2
0191965
16 เม.ย. 66 8,9,0,2
9060671
1 เม.ย. 66 8,9,0,2
9070799
16 มี.ค. 66 4,5,6,8
8737373
1 มี.ค. 66 5,6,7,9
6525255
16 ก.พ. 66 2,3,4,6
4171780
1 ก.พ. 66 4,5,6,8
4111192
17 ม.ค. 66 5,6,7,9
5191947
30 ธ.ค. 65 7,8,9,1
1969658
16 ธ.ค. 65 9,0,1,3
0939314
1 ธ.ค. 65 8,9,0,2
8050508
16 พ.ย. 65 7,8,9,1
7898964
1 พ.ย. 65 0,1,2,4
1060670
16 ต.ค. 65 9,0,1,3
1060615
1 ต.ค. 65 6,7,8,0
6696950
16 ก.ย. 65 5,6,7,9
7030375
1 ก.ย. 65 8,9,0,2
3323283
16 ส.ค. 65 5,6,7,9
5838342
1 ส.ค. 65 0,1,2,4
5949414
16 ก.ค. 65 8,9,0,2
4050553
1 ก.ค. 65 7,8,9,1
4171761
16 มิ.ย. 65 6,7,8,0
8070792
1 มิ.ย. 65 1,2,3,5
1969602
16 พ.ค. 65 3,4,5,7
0121206
2 พ.ค. 65 2,3,4,6
6424209
16 เม.ย. 65 1,2,3,5
9191958
1 เม.ย. 65 1,2,3,5
6181810
16 มี.ค. 65 1,2,3,5
8676703
1 มี.ค. 65 6,7,8,0
9050507
17 ก.พ. 65 5,6,7,9
5979757
1 ก.พ. 65 3,4,5,7
3080830
17 ม.ค. 65 3,4,5,7
1595992
30 ธ.ค. 64 6,7,8,0
0686836
16 ธ.ค. 64 6,7,8,0
2353583
1 ธ.ค. 64 5,6,7,9
2585882
16 พ.ย. 64 8,9,0,2
7616157
1 พ.ย. 64 5,6,7,9
0373795
16 ต.ค. 64 2,3,4,6
3727238
1 ต.ค. 64 0,1,2,4
1717183
16 ก.ย. 64 2,3,4,6
9353590
1 ก.ย. 64 9,0,1,3
4757579
16 ส.ค. 64 5,6,7,9
7505023
1 ส.ค. 64 6,7,8,0
2616169
16 ก.ค. 64 6,7,8,0
7252570
1 ก.ค. 64 2,3,4,6
5171729
16 มิ.ย. 64 0,1,2,4
8616117
1 มิ.ย. 64 5,6,7,9
9727245
16 พ.ค. 64 0,1,2,4
5797914
2 พ.ค. 64 5,6,7,9
2727218
16 เม.ย. 64 0,1,2,4
7878756
1 เม.ย. 64 2,3,4,6
2707005
16 มี.ค. 64 9,0,1,3
4222219
1 มี.ค. 64 2,3,4,6
5383873
16 ก.พ. 64 0,1,2,4
6030339
1 ก.พ. 64 0,1,2,4
3070797
17 ม.ค. 64 7,8,9,1
3959515
30 ธ.ค. 63 1,2,3,5
6282819
16 ธ.ค. 63 4,5,6,8
3030370
1 ธ.ค. 63 7,8,9,1
9949484
16 พ.ย. 63 7,8,9,1
6616146
1 พ.ย. 63 4,5,6,8
4040440
16 ต.ค. 63 5,6,7,9
0515138
1 ต.ค. 63 1,2,3,5
8939359
16 ก.ย. 63 9,0,1,3
0838357
1 ก.ย. 63 1,2,3,5
9979798
16 ส.ค. 63 8,9,0,2
8111188
1 ส.ค. 63 4,5,6,8
3919192
16 ก.ค. 63 6,7,8,0
2868653
1 ก.ค. 63 2,3,4,6
2585883
16 มิ.ย. 63 8,9,0,2
9676764
1 มิ.ย. 63 7,8,9,1
5676724
1 เม.ย. 63 1,2,3,5
0959522
16 มี.ค. 63 0,1,2,4
4464677
1 มี.ค. 63 0,1,2,4
9383898
16 ก.พ. 63 6,7,8,0
4030394
1 ก.พ. 63 3,4,5,7
2272706
17 ม.ค. 63 9,0,1,3
7747468
30 ธ.ค. 62 8,9,0,2
5414181
16 ธ.ค. 62 3,4,5,7
9242497
1 ธ.ค. 62 8,9,0,2
5222281
16 พ.ย. 62 4,5,6,8
2232332
1 พ.ย. 62 2,3,4,6
3757579
16 ต.ค. 62 2,3,4,6
5646415
1 ต.ค. 62 9,0,1,3
1979759
16 ก.ย. 62 0,1,2,4
3888885
1 ก.ย. 62 4,5,6,8
7878720
16 ส.ค. 62 1,2,3,5
4767689
1 ส.ค. 62 5,6,7,9
0060658
15 ก.ค. 62 0,1,2,4
7656588
1 ก.ค. 62 3,4,5,7
6474786
16 มิ.ย. 62 4,5,6,8
0555529
1 มิ.ย. 62 6,7,8,0
4616146
16 พ.ค. 62 2,3,4,6
5262671
2 พ.ค. 62 4,5,6,8
3242425
16 เม.ย. 62 5,6,7,9
3313123
1 เม.ย. 62 0,1,2,4
7676752
16 มี.ค. 62 1,2,3,5
6282864
1 มี.ค. 62 6,7,8,0
6505065
16 ก.พ. 62 9,0,1,3
8242456
1 ก.พ. 62 3,4,5,7
1343404
17 ม.ค. 62 4,5,6,8
0797965
30 ธ.ค. 61 6,7,8,0
8676702
16 ธ.ค. 61 0,1,2,4
5646462
1 ธ.ค. 61 4,5,6,8
8404067
16 พ.ย. 61 9,0,1,3
9030316
1 พ.ย. 61 4,5,6,8
8404058
16 ต.ค. 61 7,8,9,1
5151593
1 ต.ค. 61 6,7,8,0
6434399
16 ก.ย. 61 9,0,1,3
7606079
1 ก.ย. 61 7,8,9,1
5101026
16 ส.ค. 61 8,9,0,2
1171710
1 ส.ค. 61 9,0,1,3
6020278
16 ก.ค. 61 0,1,2,4
3242427
1 ก.ค. 61 8,9,0,2
6232383
16 มิ.ย. 61 5,6,7,9
1313146
1 มิ.ย. 61 1,2,3,5
1171795
16 พ.ค. 61 6,7,8,0
6292920
2 พ.ค. 61 9,0,1,3
0383885
16 เม.ย. 61 0,1,2,4
2292960
1 เม.ย. 61 6,7,8,0
0737385
16 มี.ค. 61 6,7,8,0
5595982
2 มี.ค. 61 5,6,7,9
4151529
16 ก.พ. 61 1,2,3,5
9151539
1 ก.พ. 61 2,3,4,6
8535331
17 ม.ค. 61 3,4,5,7
8232350
30 ธ.ค. 60 7,8,9,1
2343498
16 ธ.ค. 60 0,1,2,4
5969689
1 ธ.ค. 60 0,1,2,4
0050533
16 พ.ย. 60 7,8,9,1
3919198
1 พ.ย. 60 2,3,4,6
7262685
16 ต.ค. 60 4,5,6,8
4949486
1 ต.ค. 60 4,5,6,8
7141452
16 ก.ย. 60 5,6,7,9
1434371
1 ก.ย. 60 2,3,4,6
2242465
16 ส.ค. 60 5,6,7,9
4313137
1 ส.ค. 60 3,4,5,7
5191936
16 ก.ค. 60 5,6,7,9
3272787
1 ก.ค. 60 3,4,5,7
3606026
16 มิ.ย. 60 2,3,4,6
1424247
1 มิ.ย. 60 5,6,7,9
6303061
16 พ.ค. 60 6,7,8,0
8919153
2 พ.ค. 60 3,4,5,7
6565635
16 เม.ย. 60 9,0,1,3
7292940
1 เม.ย. 60 2,3,4,6
7858580
16 มี.ค. 60 0,1,2,4
8636392
1 มี.ค. 60 0,1,2,4
4535378
16 ก.พ. 60 3,4,5,7
1161614
1 ก.พ. 60 0,1,2,4
6727242
17 ม.ค. 60 3,4,5,7
1575725
30 ธ.ค. 59 3,4,5,7
7121246
16 ธ.ค. 59 7,8,9,1
2868635
1 ธ.ค. 59 3,4,5,7
0696977
16 พ.ย. 59 8,9,0,2
3838344
1 พ.ย. 59 3,4,5,7
4383886
16 ต.ค. 59 2,3,4,6
9474798
1 ต.ค. 59 0,1,2,4
1020233
16 ก.ย. 59 5,6,7,9
6505042
1 ก.ย. 59 0,1,2,4
6848462
16 ส.ค. 59 9,0,1,3
0040433
1 ส.ค. 59 5,6,7,9
9323257
16 ก.ค. 59 4,5,6,8
7646455
1 ก.ค. 59 9,0,1,3
4606053
16 มิ.ย. 59 9,0,1,3
8161679
1 มิ.ย. 59 5,6,7,9
8252514
16 พ.ค. 59 7,8,9,1
7373798
2 พ.ค. 59 9,0,1,3
4595902
16 เม.ย. 59 4,5,6,8
6090987
1 เม.ย. 59 2,3,4,6
7202092
16 มี.ค. 59 7,8,9,1
9181832
1 มี.ค. 59 2,3,4,6
6868606
16 ก.พ. 59 7,8,9,1
3646498
1 ก.พ. 59 1,2,3,5
8000009
17 ม.ค. 59 2,3,4,6
3717150
30 ธ.ค. 58 8,9,0,2
2171702
17 ธ.ค. 58 7,8,9,1
2555508
1 ธ.ค. 58 5,6,7,9
3505078
16 พ.ย. 58 5,6,7,9
2838303
1 พ.ย. 58 6,7,8,0
2111145
16 ต.ค. 58 6,7,8,0
6303062
1 ต.ค. 58 7,8,9,1
8252507
16 ก.ย. 58 3,4,5,7
1484806
1 ก.ย. 58 5,6,7,9
0949489
16 ส.ค. 58 0,1,2,4
3636340
1 ส.ค. 58 1,2,3,5
6777753
16 ก.ค. 58 1,2,3,5
5070749
1 ก.ค. 58 6,7,8,0
0494926
16 มิ.ย. 58 3,4,5,7
7424205
2 มิ.ย. 58 2,3,4,6
8818165
16 พ.ค. 58 9,0,1,3
4212138
2 พ.ค. 58 5,6,7,9
4666630
16 เม.ย. 58 5,6,7,9
2606038
1 เม.ย. 58 7,8,9,1
7040470
16 มี.ค. 58 0,1,2,4
1515192
1 มี.ค. 58 6,7,8,0
2373734
16 ก.พ. 58 4,5,6,8
8646490
1 ก.พ. 58 9,0,1,3
5373779
16 ม.ค. 58 8,9,0,2
3515174
30 ธ.ค. 57 7,8,9,1
7040457
16 ธ.ค. 57 0,1,2,4
3545490
1 ธ.ค. 57 3,4,5,7
4494911
16 พ.ย. 57 0,1,2,4
8040425
1 พ.ย. 57 7,8,9,1
6080844
16 ต.ค. 57 9,0,1,3
4090994
1 ต.ค. 57 8,9,0,2
6151544
16 ก.ย. 57 1,2,3,5
2696935
1 ก.ย. 57 5,6,7,9
7636322
16 ส.ค. 57 8,9,0,2
8424291
1 ส.ค. 57 7,8,9,1
3919182
16 ก.ค. 57 9,0,1,3
7282845
1 ก.ค. 57 1,2,3,5
4777739
16 มิ.ย. 57 1,2,3,5
9202095
1 มิ.ย. 57 2,3,4,6
1989818
16 พ.ค. 57 8,9,0,2
5232320
2 พ.ค. 57 4,5,6,8
2979752
16 เม.ย. 57 2,3,4,6
4060626
1 เม.ย. 57 6,7,8,0
8666695
16 มี.ค. 57 4,5,6,8
4040479
1 มี.ค. 57 0,1,2,4
3181835
16 ก.พ. 57 4,5,6,8
2454501
1 ก.พ. 57 0,1,2,4
1494995
16 ม.ค. 57 1,2,3,5
9020252
30 ธ.ค. 56 1,2,3,5
0727248
16 ธ.ค. 56 9,0,1,3
7676779
1 ธ.ค. 56 5,6,7,9
7959527
16 พ.ย. 56 2,3,4,6
9252528
1 พ.ย. 56 2,3,4,6
8040447
16 ต.ค. 56 1,2,3,5
2898960
1 ต.ค. 56 7,8,9,1
8828214
16 ก.ย. 56 6,7,8,0
6848463
1 ก.ย. 56 1,2,3,5
1232305
16 ส.ค. 56 7,8,9,1
3272720
1 ส.ค. 56 1,2,3,5
4353582
16 ก.ค. 56 1,2,3,5
9969686
1 ก.ค. 56 6,7,8,0
9050551
16 มิ.ย. 56 2,3,4,6
6737369
1 มิ.ย. 56 1,2,3,5
4898990
16 พ.ค. 56 4,5,6,8
1252556
2 พ.ค. 56 0,1,2,4
4585807
16 เม.ย. 56 3,4,5,7
8464686
1 เม.ย. 56 6,7,8,0
6888853
16 มี.ค. 56 8,9,0,2
4333352
1 มี.ค. 56 8,9,0,2
2414137
16 ก.พ. 56 4,5,6,8
2575709
1 ก.พ. 56 6,7,8,0
5666666
16 ม.ค. 56 6,7,8,0
9818108
30 ธ.ค. 55 1,2,3,5
3585800
16 ธ.ค. 55 1,2,3,5
5242472
1 ธ.ค. 55 1,2,3,5
4434343
16 พ.ย. 55 6,7,8,0
5000015
1 พ.ย. 55 4,5,6,8
6949463
16 ต.ค. 55 2,3,4,6
3434328
1 ต.ค. 55 2,3,4,6
0252558
16 ก.ย. 55 6,7,8,0
1434379
1 ก.ย. 55 2,3,4,6
9979707
16 ส.ค. 55 1,2,3,5
8777728
1 ส.ค. 55 9,0,1,3
5909050
16 ก.ค. 55 9,0,1,3
0505011
1 ก.ค. 55 3,4,5,7
9000060
16 มิ.ย. 55 8,9,0,2
3737351
1 มิ.ย. 55 4,5,6,8
7272738
16 พ.ค. 55 1,2,3,5
4181831
2 พ.ค. 55 4,5,6,8
5010129
16 เม.ย. 55 1,2,3,5
4707062
1 เม.ย. 55 2,3,4,6
5626269
16 มี.ค. 55 3,4,5,7
0646408
1 มี.ค. 55 0,1,2,4
5181879
16 ก.พ. 55 9,0,1,3
6848418
1 ก.พ. 55 0,1,2,4
6050532
16 ม.ค. 55 7,8,9,1
4454581
30 ธ.ค. 54 9,0,1,3
4020265
16 ธ.ค. 54 3,4,5,7
1787821
1 ธ.ค. 54 0,1,2,4
1474702
16 พ.ย. 54 1,2,3,5
7777757
1 ส.ค. 54 7,8,9,1
7565612
16 ก.ค. 54 2,3,4,6
5565612
1 ก.ค. 54 0,1,2,4
9535351
16 มิ.ย. 54 3,4,5,7
2767688
1 มิ.ย. 54 7,8,9,1
3707046
16 พ.ค. 54 4,5,6,8
4171705
2 พ.ค. 54 7,8,9,1
1363685
16 เม.ย. 54 6,7,8,0
9888844
1 เม.ย. 54 2,3,4,6
9313101
16 มี.ค. 54 2,3,4,6
3313196
1 มี.ค. 54 3,4,5,7
0373797
16 ก.พ. 54 6,7,8,0
7464627
1 ก.พ. 54 9,0,1,3
0898955

สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว